Lång natts färd mot dag (2020)

I Love Chris (2018)

Still Life – (2014)

Systrarana i P4

Tusen och en natt – Sveriges Radio (2012)

Clownen luktar bensin